Od Sulzbachalmu my nareszcie zaczli człapać porzóndnie do kopca.

Nareszcie do góry!

Od Sulzbachalmu my nareszcie zaczli człapać porzóndnie do kopca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

= 15 × 5