Od Sulzbachalmu my nareszcie zaczli człapać porzóndnie do kopca.

Nareszcie do góry!

Od Sulzbachalmu my nareszcie zaczli człapać porzóndnie do kopca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

= 14 × 3