Etap 5: Dharamsala i wejści na Larke Pass

...to uż se mi nie dychało ganc lekko.
Miejsce naszego ostatnigo noclegu przed wyjściym do siodła Larke Pass.