Etap 2: Tsum Valley

5 dziyń na trasie my potkali dziołche, kiero szła ze sfoim pieskym do szkoły do Kathamandu...
Główno czynść doliny je eszcze cca 1200 metrów wyży.
Nasi szerpowie se w tych miejscach zawsze dowali przerwe.
Poradzioł u tego eszcze aji smskować, ale to se mi nie udało wyfocić... :-)
Okna spuszczóne na dół a z autoradia muzyka na pełnego... :-)
Nini, swastyka je tradycyjnym symbolym buddystycznym aji hinduistycznym, sierp i młot zaś przipominajóm o próbach importu ideologii komunistycznej z niedalekich Chin...
Szmakuje jak woda po uwarzónym ryżu zrzedzóno szpirytusym. Ale zagrzeje!
Jako rakszi-sztamgast żech był zaproszóny na zaplecze, abych widzioł na własne oczy, jak se gorzołka z ryźu produkuje. Muszym prziznać, że żech potym chfile rozmyśloł, czy eszcze długo uwidzym... :-)
Nimach fanym tego sposobu uzywskiwanio dziecki przychylności, ale muszym uznać, że je bardzo efektywny.
Najwyższy punkt naszego pobytu aklimatyzacyjnego w Tsum Valley.
Od lewej: Wungal, jego brat i jego szwagier.
Oczywiście żech nie odmówił :-)