Kula

Kula je 864 metrów wysoki szczyt kawałek od Omiša – idealny punkt do zwiedzynio podczas pieszej wycieczki z Ruskamenu do Omiša.

...jo wyruszóm na kopiec :)
Ponad 600 metrów nad morzym, 250 metrów nad nejbliższóm asfaltowóm cestóm. Miejscowy farorz se zapoci, niż tam wylezie.
Miyni zielyni, o kupa wiynkszy hyc...
Yny mieć nadzieje, że pryndzyj potkóm Vinnetou'a niż Kornela a jego bande...
Wyjóntkowo żodno kapliczka
Widok se trza było poczciwie wypocić...
Fortica je stary piracki gród na wzgórzu cca 300 metrów nad miastym